Wracamy do treningów !!

Od poniedziałku 4 maja wracamy do regularnych zajęć treningowych ! Na początkowym etapie będziemy trenowali w grupach 6-osobowych. Poniżej przedstawiamy plan przygotowany przez klub na treningi w tym czasie.

Powrót do treningów jest decyzją indywidualną. Dlatego prosimy o deklarację uczestnictwa przesłaną do trenera prowadzącego drogą SMS.

  1. Na informację o powrocie dziecka na trening czekamy do środy 29 kwietnia. W przypadku braku wiadomości uznaje się, że dany zawodnik nie wraca do zajęć
  2. W czwartek 30 kwietnia podzielimy zawodników na stałe grupy 6 osobowe i podamy w Panelu Rodzica dokładny harmonogram treningów. Zaplanowaliśmy tak grafik, by możliwe nie zmieniły się dni, oraz godziny treningów (godziny 16:40 – 20:00).
  3. Od poniedziałku 4 maja wracamy do zajęć.

Ilość treningów w tygodniu pozostanie taka sama jak przed przerwą. Zmieni się czas zajęć. Treningi orlików oraz żaków potrwają ok 1 godziny, zaś skrzaty trenować będą 45 minut.

Według zaleceń, na trening przychodzimy z własną piłką w rozmiarze 4. Oczywiście istnieje możliwość wypożyczenia piłki z klubu na ten okres.

Dzieci trenują bez masek. Rodzice proszeni są o nieprzebywanie na terenie obiektu w czasie zajęć. Dzieci pozostają pod opieką trenera.

Zajęcia z wyznaczoną 6 zawodników będzie prowadził jeden trener prowadzący.

W celu utrzymania wysokiego poziomy zajęć, szczególnie w tak małych grupach treningowych, ważna jest możliwe jak najwcześniejsza informacja o ewentualnych nieobecnościach na zajęciach. Pozwoli to trenerowi zmodyfikować grupy danego dnia. Trening w 2-3 osoby nie będzie atrakcyjny dla dzieci. Szanujmy kolegów z zespołu. Jednocześnie przypominamy, że treningi są prowadzone w każdych warunkach atmosferycznych, więc jeśli nie będzie informacji od trenera o odwołaniu zajęć, należy przyjąć, że trening się odbędzie.

Od miesiąca maja opłata członkowska wraca do kwoty 100 zł miesięcznie. Osoby w trudnej sytuacji proszone są o indywidualny kontakt z klubem.

Osoby, które początkowo odmówią powrotu do zajęć przed powrotem muszą poinformować trenera prowadzącego celem przypisania do grupy.

W razie pytań prosimy o kontakt z trenerem koordynatorem bądź trenerem prowadzącym.