Trening w domu miesiąc Maj.

Część dzieci bardzo regularnie trenowała w domu dzięki przygotowanym zadanio  domowym. Efekty są bardzo widoczne podczas trenigów dlatego chcemy kontynułować  zadania domowe jako dodatkowe zajęcia . Zachcamy do mobilizowania i pomagania w treningu oraz uczciwego podejścia przy wypełnianiu karty zawodnika.

Zwód na ten miesiąc to dalej  „lacroqueta” (link poniżej)
Każdy zawodnik otrzyma kartę zadań, którą będzie mógł wydrukować i uzupełniać zadania.  Kartę  proszę przynieść  na ostatni trening w miesiącu.

Karta zawodnika– karta do uzupełnienia przez zawodnika

1.kontrola piłki 3 x 2 min

2.ćwiczenie wzmacniające 3 x 1 min

3.zwód 2 x 3 min

 

1.Kontrola piłki

2. Ćwiczenie Wzmacniające

3. Zwód